abstraction


เปิดโลกแห่งอีเลิร์นนิงเพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี web 2.0 ในการพัฒนาการเรียนการสอน19 กรกฎาคม 2555

ป้ายกำกับ(Tags)

ป้ายกำกับ คือคำหรือวลีสั้น ๆ เอาไว้บอกสิ่งสำคัญที่บทความกล่าวถึง นำไปใช้กับ Facebook, Gmail, Weblog เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น