abstraction


เปิดโลกแห่งอีเลิร์นนิงเพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี web 2.0 ในการพัฒนาการเรียนการสอน10 กรกฎาคม 2555

ไดอารี่ส่วนตัว (Weblog)

บันทึกข้อมูลไดอารีส่วนตัวของนักศึกษา
การสร้าง Blog ด้วย blogger.com
วิดีทัศน์การสร้าง blogger แบบง่ายๆ(1) วิดีทัศน์การสร้าง blogger แบบง่ายๆ(2)

1 ความคิดเห็น: