abstraction


เปิดโลกแห่งอีเลิร์นนิงเพื่อประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยี web 2.0 ในการพัฒนาการเรียนการสอน24 กรกฎาคม 2555

การสร้างเอกสารออนไลน์ด้วย Google Docs (อ้างอิงเอกสาร ม.มหิดล)

Google Docs คือ โปรแกรมจัดการเอกสารออนไลน์ของ Google  ซึ่งเหมือนโปรแกรม Microsoft Office ของ Microsoft แต่สามารถจัดการเอกสารนี้ได้แบบออนไลน์ คลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม

19 กรกฎาคม 2555

ป้ายกำกับ(Tags)

ป้ายกำกับ คือคำหรือวลีสั้น ๆ เอาไว้บอกสิ่งสำคัญที่บทความกล่าวถึง นำไปใช้กับ Facebook, Gmail, Weblog เป็นต้น

17 กรกฎาคม 2555

ครีเอทีฟคอมมอนส์

ครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons: CC) คือองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเกี่ยวกับการใช้สื่อต่างๆ ให้กว้างขึ้นโดยไม่จำกัดที่สัญญาอนุญาตของสื่อนั้นๆ สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์ จะเอื้อให้มีการใช้สื่อทั้งทางภาพ เสียง ข้อมูล โดยการแบ่งแยกสัญญาอนุญาตย่อยออกสำหรับการแจกจ่ายและการใช้ข้อมูล โดยการอ้างอิงถึงเจ้าของลิขสิทธิ์เดิม คลิกศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม